Konkurs - wymyśl tytuł dla hiszpańskiego podręcznika | La Mancha

Blog

Informacje, ciekawostki, legendy, anegdoty. Słowem wszystko co chcielibyście wiedzieć o Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Autorami są nasi lektorzy i przyjaciele La Mancha!

Konkurs - wymyśl tytuł dla hiszpańskiego podręcznika

Konkurs - wymyśl tytuł dla hiszpańskiego podręcznika

Wymyśl tytuł dla naszego podręcznika do nauki hiszpańskiego i wygraj miesiąc darmowej nauki!

 

Regulamin konkursu na tytuł podręcznika wydawanego przez Centrum Językowe LaMancha

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Języka Hiszpańskiego La Mancha, ul. Wielkopolska 399, 81-583 (kod pocztowy) Gdynia (miejscowość), NIP: 7282591440.
 2. Fundatorem nagrody jest OrGanizator.

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga zgody rodzica lub opiekuna na wzięcie udziału w konkursie.
 2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw majątkowych do zgłoszonego w konkursie tytułu na organizatora, w tym autorskie prawa majątkowe i zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw osobistych.
 3. Zgłoszony przez uczestnika tytuł musi być jego autorstwa i nie może naruszać praw innych podmiotów za co odpowiedzialność ponosi uczestnik.

 

 

Przebieg konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu tytułu dla podręcznika do nauki języka hiszpańskiego.
 2. Tytuł powinien być:

    - w języku polskim lub hiszpańskim - lub

    - nawiązywać do idei podręcznika:

        - nauka codziennego języka, wykorzystywanego w praktyce

        - nauka w łatwej i przyjemnej formie

        - motywem przewodnim będą znane książki i ich bohaterowie - tytuł może do tego nawiązywać

    - być prosty i ciekawy

    - może składać się z tytułu głównego i podtytułu

 1. Propozycje tytułu należy zgłaszać w komentarzach do postów konkursowych na Facebooku lub Instagramie. Można zgłaszać więcej niż jedną nazwę.
 2. Organizator wybierze tytuł, który najbardziej trafnie i w prosty sposób odda idee podręcznika. Autor komentarza z tym tytułem zostanie zwycięzcą konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość poddania kilku tytułów zgłoszonych przez uczestników pod głosowanie w mediach społecznościowych.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku, Instagramie lub przez adres e-mail.
 5. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone identyczne tytuły, Organizator bierze pod uwagę nazwę, która wcześniej została dostarczona organizatorowi konkursu.
 6. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji Organizatora.
 7. Konkurs trwa od 17.04.2021 do 30.04.2021 do godziny: 24:00. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 15.05.2021 za pośrednictwem FanPage i Instagrama.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego tytułu, jeśli zgłoszone tytuły nie będą spełniały warunków konkursu i oczekiwań Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zgłoszonego tytułu jako inspiracji do stworzenia ostatecznego tytułu podręcznika - w takiej sytuacji autor tytułu, którym posłuży się Organizator zostaje zwycięzcą konkursu.
 10. Nagrodą dla zwycięzcy w konkursie jest darmowy miesiąc nauki języka hiszpańskiego w kursie grupowym na poziomie dostosowanym do poziomu uczestnika, który wygrał konkurs oraz egzemplarz podręcznika, który zostanie wydany przez Organizatora.
 11. Odbiór nagrody nastąpi w sposób wspólnie ustalony przez strony.
 12. Odbiór nagrody nastąpi maksymalnie w ciągu 3 miesiący od daty ogłoszenia wyników, z zastrzeżeniem że podręcznik zostanie dostarczony najpóźniej miesiąc po jego wydaniu.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. Nie ma to wpływu na realizację zapisu kolejnego paragrafu (Prawa do tytułu).
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 15. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Prawa do tytułu

1. Z chwilą ogłoszenia wyboru zwycięzcy uczestnik, który wygrał konkurs przenosi na organizatora nieodpłatnie wszelkie prawa do zgłoszonej w konkursie nazwy, w tym autorskie prawa majątkowe i  zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw osobistych.

2. Po otrzymaniu nagrody uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia z jakichkolwiek tytułów w stosunku do organizatora bądź osób trzecich, które nabyły prawa majątkowe do nazwy.

 

 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na tytuł”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 

Postanowienia końcowe

Prawa i obowiązki organizatora i uczestników konkursu określone są wyłącznie w tym regulaminie.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych odnośnych aktów prawnych.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

 

Serdecznie polecam szkołę języka hiszpańskiego La Mancha.

Polecam szkołę la Mancha - doskonali lektorzy, przyjemna praca, małe grupy.

 

Dla mnie rewelacja. Jest i wymowa i gramatyka i cierpliwość dla tych co mają gorszy dzień.
Ale nie na długo. Nie ma litości :) Na początek każdy dostaje pytanie jak mu minął tydzień lub co
planuje na weekend - takie małe sprawdzenie naszej formy. Ćwiczenia w mniejszych grupkach, różnorodne.

To już mój kolejny kurs w La Mancha, bylam bardzo zadowolona z nauki hiszpańskiego, a aktualnie postawiłam też na kurs portugalskiego. Bardzo indywidualne podejście do klienta, szkoła dostosowuje sie do potrzeb ucznia zarówno w kwestii organizacji zajęć jak i samej nauki. Bardzo polecam!

Polecam La Mancha. Nauka j. hiszpańskiego na wysokim poziomie.

Bardzo dziękujemy za szybkie tłumaczenia „ w punkt“. Zawsze dobrze działają. Dziękujemy.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i mamy pełne zaufanie do Pani Liliany. To profesjonalistka.

Ibereolica Sp. z o.o. desde el año 2012 ha venido utilizado los servicios de traducción de Liliana Poszumska (La Mancha), tanto para documentos comerciales como técnicos del sector, que siempre han destacado por su gran profesionalidad, calidad y rapidez. Sin lugar a dudas, recomendamos a Liliana Poszumska (La Mancha) para traducciones de cualquier índole.

 

Recibí asistencia por parte de Lila como traductora jurada y recomendaría sus servicios a cualquier español que necesite ayuda con el idioma polaco. Trato excepcional y siempre con una sonrisa :)

 

 

La Mancha es el lugar ideal si necesitas asistencia con cualquier traducción al español. Siendo Erasmus fue mi sitio de referencia para traducir todo tipo de documentacion oficial que necesitaba presentar. Recomendable 100%.


 

Gorąco polecam. Kursy dostosowane do potrzeb, poziomu, zainteresowań. Od dzieci, aż przyjemnie obserwować jak pracują z maluchami, młodymi dorosłymi i starszymi, takimi55+. Grupowe i indywidualne. Lektorzy zaangażowani, chcący nauczyć nie tylko języka ale i kultury, obyczajów i tradycji Hiszpanii. Wspaniali! Dzięki szczególnie dla Carlosa z Katalonii. W ofercie brak informacji, że też uczą włoskiego. Zawsze pomocni. Kontynuuję naukę, a w zasadzie przygodę z Hiszpanią.

Najlepsza szkoła językowa, do której chodziłam. A mam przetestowane całkiem sporo ;)
Już po pół roku nauki mogłam na wakacjach dogadać się na satysfakcjonującym poziomie.
Po roku uważam, że umiem bardzo dużo, a co najważniejsze - potrafię aktywnie używać języka!

Nauka języka hiszpańskiego dla pracowników firmy zorganizowana na potrzeby kontaktów z Klientami w krajach hiszpańskojęzycznych. Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy z różnymi lektorami w zależności od zaawansowania grupy. Międzynarodowa grupa lektorów pozwala poznać język hiszpański od nauczycieli dla których ten język jest ojczystym. Wysoka kultura organizacyjna, elastyczność oraz podejście do uczniów umożliwia szybkie osiągnięcie satysfakcjonujących efektów. Po roku nauki wszyscy uczący się pracownicy są w stanie swobodnie komunikować się z partnerami hiszpańskojęzycznymi. Gorąco polecamy!

Córka zadowolona, dalej zakochana w jezyku, poziom dopasowany do jej możliwości, progres jest, zaczęła po poł roku nauki mówić - czego chcieć więcej. Dziękuję.

Bardzo polecam szkołę P Liliany. Pełen profesjonalizm, przesympatyczna atmosfera, w miarę potrzeb udogodnienia w kwestii grafiku czy dokonywania opłat.

Płk. Wilka-Krzyżanowskiego 8, 80-271 Gdańsk
.
Wielkopolska 399, 81‑583 Gdynia
(+48) 530 732 544,  515 171 666 (Gdynia)
(+48) 510 100 174 (Gdańsk)